کسب و کار پیشنهادی

خط تولید کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی

تولید دانش‌بنیان، توام با کارآفرینی و اشتغالزایی، رمز شکوفایی در جامعه است. توجه به تولید دانش‌بنیان با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه اشتغال پایدار بسیار حائز اهمیت است. توسعه تولید علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکار، سبب تولید محصولات رقابتی باکیفیت شده وکشور را از ورود کالاهای خارجی و خروج ارز بی نیاز میکند.

لینک کوتاه: https://bdclinic.ir/go/Pos-3-4